วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ประสบการณ์

ประสบการณ์

ตัวกรองทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 3 ของ 3 รายชื่องาน
231

Quality Assurance/Quality control/เจาหนาที่ควบคมคณภาพ

Siam Bbr Systems Co., Ltd. (Yasothon, ราชอาณาจักรไทย)

หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนและประสานงานการจัดการระบบบริหารคุณภาพของงาน กำหนดตารางการตรวจสอบ ทวนสอบเอกสารระบบคุณภาพ และแก้ไขปัญหาในการตรวจสอบ ค้นคว้าข้อมูล และ U...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

Quality Assurance Officer / เจาหนาที่ควบคมคณภ...

Ttd Intertrade Co., Ltd. (Loei, ราชอาณาจักรไทย)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน ดำเนินการตามวัตถุประสงค์คุณภาพที่กำหนดไว้ของแผนก ดำเนินการจัดเตรียม (จัดทำ) มาตรฐานในการตรวจสอบตามที่ลูกค้ากำหนด ดำเนินการตามการวางแผ...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

เจาหนาที่ควบคมคณภาพ

บริษัทสุวรรณภูมิ ไพพ์ อินดัสทรี จำกัด

1. ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและเก็บข้อมูลขบวนการผลิต 2. วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาด้านการผลิต หาแนวทางแก้ไขและป้องกัน 3. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาและขา...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว