วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ประสบการณ์

ประสบการณ์

ตัวกรองทั้งหมด

หัวหน้าแผนกบัญชี งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 5 ของ 5 รายชื่องาน
231

Accounting and Finance Supervisor/วหนาแผนกบญชีและการเงิน

Summit Chugoku Seira Co., Ltd. (Uttaradit, ราชอาณาจักรไทย)

คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี ต้องมีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานมาอย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์ด้าน Costing, BOI และร...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

วหนาแผนกบญชี-การเงิน

Supatassana Co., Ltd. (Uttaradit, ราชอาณาจักรไทย)

หน้าที่หลัก: เพื่อควบคุมการทำงานของพนักงานบัญชี ขอบเขตหน้าที่ / ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ควบคุมการสรุปรายได้-รายจ่าย จากการขนส่ง ควบคุมการสั่งซื้อสินค้าของแต...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

วหนาแผนกบญช

บริษัท มีสุข คอร์ปอเรชั่น (2006)

- บันทึกและจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงินให้ถูกต้อง จัดทำรายงาน ภ.ง.ด 1,3,53 ,ภพ.30 ประจำเดือน - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประจำเดือน - จัดทำต้นทุนสินค้านำเข้า...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

วหนาแผนกบญช

บริษัท โล้วเฮงหมงปิโตรเลียม จำกัด

Responsiblities : - ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย - ตรวจสอบใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย - ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย - ตรวจสอบใบกำกับภาษี รายงานภาษ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

วหนาแผนกบญช

บริษัท เวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

Responsiblities : - งานบัญชีทั้งระบบ - จัดทำรายงานต่าง ๆ ในส่วนงานเกี่ยวข้องกับทางบัญชี - สรุปรายงานประจำสัปดาห์ เดือนปี - ดูแลด้านรับจ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ - ตร...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 24 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. หัวหน้าแผนกบัญชี
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว