วิศวกรไฟฟ้า ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 24 ทั้งหมด
231

ศวกรไฟฟ

Thaijob (Khet Din Daeng, ไทย)

1. สนับสนุนงานด้านเทคนิคทั้งหมดแก่ทีมขายได้แก่ Solution Design, Comply Spec, จัดเตรียมหรือจัดทำ TOR เป็นต้น 2. บริหารจัดการงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3...
thaijob
- 13วันที่ผ่านมา

ศวกรไฟฟ

บริษัท อะเส จำกัด (*Many Districts, ไทย)

ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้าโครงการก่อสร้าง จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีใบประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายแรงงาน...
thaijob
- 14วันที่ผ่านมา

ศวกรไฟฟ

บริษัท เพาเวอร์ฟูล เทคโนโลยี จำกัด (Karnjanaburi Thailand, ไทย)

ศวกรไฟฟ Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : ควบคุมหน้างาน ติดต่อประสานงาน แก้แบบให้ตรงกับหน้างาน Auto Cad จัดทำเอกสารต่าง ๆ Salary : Not...
JOBPUB.COM
- 5วันที่ผ่านมา

วิศวกรเครื่องกล/ศวกรไฟฟ

บริษัท ซัมยูทิลิตี้ส์แมเนจเมนท์ จำกัด (Khet Bang Na, ไทย)

ทำงานด้านไฟฟ้า, เครื่องกล - เพศชาย - วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สายไฟฟ้า, เครื่องกล - มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า, เครื่องกล...
thaijob
- 11วันที่ผ่านมา

ศวกรไฟฟ

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (Angtong Thailand, ไทย)

ศวกรไฟฟ 1. การศึกษาปรีญญาตรี โท หรือ มากกว่า 2.เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป 3.มีประสบการณ์จะพีจารณาเป็นพีเศษ 4.ต้องประจำที่จังหวัดอ่างทอง Job Type : งา...
JOBPUB.COM
- 7วันที่ผ่านมา

ศวกรไฟฟ

Siam Scandinavian Construction And Business Co., Ltd. (Many Province, ไทย)

Job Description 1. ควบคุมงานโครงการ แก้ไขปัญหา ประสานงานโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด 2. ให้คำแนะนำและออกแบบงานระบบไฟฟ้า ให้เหมาะสมในการใช้งานและถูกต้องตามหลักวิศ...
thaijob
- 4วันที่ผ่านมา

ศวกรไฟฟ

บริษัท ยางโอตานิ จำกัด (นครปฐม, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน หมวดงาน ศวกรไฟฟ/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ คุณสมบัติผู้สมัคร  1. ป.ตร...
jobthaiweb
- 4วันที่ผ่านมา

ศวกรไฟฟ

Thaijob (Bang Pakong, ไทย)

- ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน - วางแผนกำหนด Spec อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน - ดูแลรับผิดชอบติดตามเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด - วางแผน / วิเคราะห์ และหาทางแก้ไขป...
thaijob
- 18วันที่ผ่านมา

ศวกรไฟฟ/งานระบบ(กรุงเทพฯ)

บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

หมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงานระบบไฟฟ้า PLC และเครื่องกล 3.ออกตรวจสอบไซด์งาน (บางครั้ง) 4.รายงานผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชา หมวดงาน ศวกรไฟฟ/วิศวกรอิเล...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

ศวกรไฟฟ

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปลงไฟฟ้า หมวดงาน ศวกรไฟฟ/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ คุณสมบัติผู้สมัคร  1. เพศชาย / หญิง ไม่เกิน 35 ปี  2. วุฒิ วศ.บ., อส.บ., คอ.บ. สาขาไฟฟ้าก...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
  2. วิศวกรไฟฟ้า
All Jobs Starred Jobs