วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ตัวกรองทั้งหมด

วิศวกรไฟฟ้า งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 4 ของ 4 รายชื่องาน
231

ศวกรไฟฟ

บริษัท เบต้า เอ็นจิเนียริ่ง กาญจนบุรี จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโครงการ 2.ถอดแบบและคำนวณวัสดุในการทำงาน รวมทั้งจัดทำและตรวจสอบงบประมาณ 3. วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามก...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด (นครปฐม, ราชอาณาจักรไทย)

นของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 7.ดำเนินงานตามระบบISO 9001 หมวดงาน วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม ศวกรไฟฟ/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1...
jobthaiweb
- ประกาศเมื่อ 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ผู้จัดการฝ่ายประเมินราคาและออกแบบ

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด (นครปฐม, ราชอาณาจักรไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2 กรกฏาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน 1.วางแผนระบบการทำงานในส่วนประเมินราคาและออกแบบให้เป็นไปในทิศทางเดียว...
jobthaiweb
- ประกาศเมื่อ 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หัวหน้าไฟฟ้า

บริษัท ไทยมาร์ค จำกัด (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

หัวหน้าไฟฟ้า จบช่างไฟฟ้า หรือ ศวกรไฟฟ มีความรู้เรื่องไฟฟ้าเป็นอย่างดี มีความเป็นผู้นำ สามารถเดินทางได้ทั่วประเทศ มีใบขับขี่รถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซด์ หา...
JOBPUB.COM
- ประกาศเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. วิศวกรไฟฟ้า
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว