วันที่ลงประกาศ
ทักษะ

ทักษะ

สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ตัวกรองทั้งหมด

วิศวกรโยธา งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 7 ของ 7 รายชื่องาน
231

ศวกรโยธา

Thaijob

- ออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม - สามารถควบคุมก่อสร้างให้ตรงตามแบบที่กำหนด - สามารถติดตาม ตรวจสอบโยธาเบื้องต้นได้ เช่น การทำเสาเข็มเจาะ,การทำฐานเสา,การตั้งเสา,...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ศวกรโยธา

วรนิทัศน์

มีความรู้ ความเข้าใจในงานก่อสร้างเป็นอย่างดี ถอดแบบ ประมาณการ จัดเตรียม-สั่งซื้อวัสดุ ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง และตรวจผลงานผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบและผนงานที่ได้ร...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา

ศวกรโยธา, ปวส.ก่อสร้าง (ประสบการณ์ 1-2 ปี)

บริษัท ชัยชนะค้าเหล็ก จำกัด

1.ควบคุมวางแผนงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม 2.จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเมหาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3.ตรวจส...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ศวกรโยธา

บริษัท เบต้า เอ็นจิเนียริ่ง กาญจนบุรี จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. สามารถออกแบบเบื้องต้น และเรียนรู้ การออกแบบรายละเอียด การจัดทำปริมาณงานและประมาณราคา ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงา...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ศวกรโยธา

บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด

ประสานงานกับโฟร์แมน ผู้ควบคุมงานและฝ่ายอื่น ๆ เรื่องแผนงาน สามารถเคลียแบบหน้างาน ดูแลความเรียบร้อยหน้างานได้เป็นอย่างดี ตรวจสอบแบบ คำนวณปริมาณงาน ถอดแบบ คำนวณรา...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา

Project Engineer

บริษัท จตุรมาศ จำกัด (Karnjanaburi Thailand, ราชอาณาจักรไทย)

Project Engineer - เพศชาย อายุ 27 - 39 ปี - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ศวกรโยธา หรือวิศวกรสำรวจ) - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (ใบ กว.) - สามารถไปประจำที่หน่วย...
JOBPUB.COM
- ประกาศเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและจัดจ้าง

บริษัท ที แอนด์ เอฟ คลัซเทอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ถอดปริมาณและเช็คคุณสมบัติวัสดุจากแบบก่อสร้าง ขอราคาวัสดุและงานรับเหมาต่างๆจาก บรัษัท ร้านค้า ผู้รับจ้าง เพื่อประมูลงานและก่อสร้างจริง ปริญญาตรี ศวกรโยธา ปร...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. วิศวกรโยธา
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว