วิศวกรฝ่ายขาย ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 3 ของ 3 ทั้งหมด
231

ศวกรฝายขาย/พนักงานฝ่ายขาย

บริษัท โฟร์แอล พลัส จำกัด (Khet Bang Bon, ไทย)

1) ขายสินค้า วัสดุอุปกรณ์ทูล และเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม 2) ติดต่อลูกค้า และหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย 3) ทำใบเสนอราคา เปิดบิลขาย 4) จัดทำเอกสารต่างๆ ท...
thaijob
- 14วันที่ผ่านมา

ศวกรฝายขาย (Sale Engineer)

บริษัท เรียลเมด จำกัด (Many Province, ไทย)

รายละเอียดของงาน 1.สามารถใช้งานโปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี 2.ศึกษาและทำความเข้าใจและทำงานขายในผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ 3.วางแผนวิเคราะห์ แก้ไข การขาย และป้องกั...
thaijob
- 18วันที่ผ่านมา

ศวกรฝายขาย

บริษัท เจ แคลร์ ไลท์ติ้ง จำกัด (Nonthaburi, ไทย)

เป็นวิศวกรฝ่ายขายงานโครงการ -การศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีความเป็นผู้นำและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี -มีความใฝ่รู้ ...
thaijob
- 14วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. วิศวกรฝ่ายขาย
All Jobs Starred Jobs