วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน

สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ตัวกรองทั้งหมด

ผู้ช่วยผู้จัดการ งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 10 ของ 15 รายชื่องาน
231

ด่วน! รับสมัคร ู้วยผู้ดการ ประจำศูนย์ฯโคราช จ...

ศูนย์ขยายงานฯ Leader Group โคราช

หน่วยงานมุ่งเน้นงานด้านการบริหาร เกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางด้านนักบริหารการตลาด สร้างความเป็นมืออาชีพด้านงานบริหารการตลาด พัฒนาสู่ค...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ด่วน! รับสมัคร ู้วยผู้ดการ ประจำศูนย์ฯโคราช จ...

ศูนย์ขยายงานฯ Leader Group โคราช

หน่วยงานมุ่งเน้นงานด้านการบริหาร เกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางด้านนักบริหารการตลาด สร้างความเป็นมืออาชีพด้านงานบริหารการตลาด พัฒนาสู่ค...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ด่วน! รับสมัคร ู้วยผู้ดการ ประจำศูนย์ฯโคราช จ...

ศูนย์ขยายงานฯ Leader Group โคราช

หน่วยงานมุ่งเน้นงานด้านการบริหาร เกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางด้านนักบริหารการตลาด สร้างความเป็นมืออาชีพด้านงานบริหารการตลาด พัฒนาสู่ค...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ู้วยผู้ดการ กรุงเทพ

บริษัท เอไอ ธิงค์แท้งค์ จำกัด

1.บริหารจัดการภายในบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เป็นอย่างดี 3.ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บริหารได้เป็นอ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ู้วยผู้ดการร้านฝึกหัด

Thaijob

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน เป็นผู้ให้การต้อนรับลูกค้าและแขกขององค์กรด้วยกิริยามารยาทแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพอันเหมาะสมสอดคล้องกับข้อกำหนดการปฏิบัติการและให้บริการของ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา

ด่วน! รับสมัคร ู้วยผู้ดการ ประจำศูนย์ฯโคราช จ...

ศูนย์ขยายงานฯ Leader Group โคราช

หน่วยงานมุ่งเน้นงานด้านการบริหาร เกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางด้านนักบริหารการตลาด สร้างความเป็นมืออาชีพด้านงานบริหารการตลาด พัฒนาสู่ค...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา

มินิบิ๊กซี : รับสมัครด่วน! พนักงาน-ู้วยผู้ดการ...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

มินิบิ๊กซี : รับสมัครด่วน! พนักงาน-ู้วยผู้ดการร้าน สาขาโรงไฟฟ้าบางประกง นัดสัมภาษณ์และทราบผลทันที คุณสมบัติผู้สมัคร เบื้องต้น ตำแหน่ง ู้วยผู้ดการร้าน...
JOBPUB.COM
- ประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา

มินิบิ๊กซี : รับสมัครด่วน! พนักงาน-ู้วยผู้ดการ...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

มินิบิ๊กซี : รับสมัครด่วน! พนักงาน-ู้วยผู้ดการร้าน สาขาโรงไฟฟ้าบางประกง/สาขาบางจากบ้านโพธิ์ นัดสัมภาษณ์และทราบผลทันที คุณสมบัติผู้สมัคร เบื้องต้น ตำแหน่ง...
JOBPUB.COM
- ประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา

มินิบิ๊กซี : รับสมัครด่วน! พนักงาน-ู้วยผู้ดการ...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

มินิบิ๊กซี : รับสมัครด่วน! พนักงาน-ู้วยผู้ดการร้าน สาขาปั๊มบางจากบ้านโพธิ์ นัดสัมภาษณ์และทราบผลทันที คุณสมบัติผู้สมัคร เบื้องต้น ตำแหน่ง ู้วยผู้ดการ...
JOBPUB.COM
- ประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา

ู้วยผู้ดการ

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการ สอบถามความพึงพอใจ รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ Autoclik ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเเบบเร่งด่วน ( FAST FIT ) - วุฒิการศึกษา ปวส. ข...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว