วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ประสบการณ์

ประสบการณ์

ตัวกรองทั้งหมด

ผู้จัดการโรงงาน งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 6 ของ 6 รายชื่องาน
231

Factory Manager and Production Manager/ู้ดการโรงงาน...

Standard Can Co., Ltd. (Mukdahan, ราชอาณาจักรไทย)

รายละเอียดงาน (ู้ดการโรงงาน) เป็นผู้นำในการตัดสินใจ กิจกรรมต่างๆที่เกียวกับการผลิตสินค้า เป็นผู้ประสานงาน การทำงานทุกฝ่าย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ KPI ร่วมกัน...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

Factory Admin Manager/ู้ดการโรงงาน

Greenglove (Thailand) Co Ltd (Uttaradit, ราชอาณาจักรไทย)

Responsibilities: Assist with daily office management - at our SriRacha Factory location. Preparation of daily activity and inventory reports Billing and invoic...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

Plant Manager (Cosmetics and Food Supplements)/ู้ดก...

Mind Edge Innovation Co., Ltd. (Mukdahan, ราชอาณาจักรไทย)

หน้าที่และความรับผิดชอบ กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทให้ดำเนินงาน ไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน ...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

Factory Manager/ู้ดการโรงงาน

Union Inta Co., Ltd. (Rayong, ราชอาณาจักรไทย)

We are in search of an experienced Factory Manager who could drive continuous growth and development of all processes. You will be responsible for running the d...
GRABJOBS
- ประกาศเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

ู้ดการโรงงาน

บริษัทสุวรรณภูมิ ไพพ์ อินดัสทรี จำกัด

1.กำหนดนโยบายและแผนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2.ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท 3.ควบค...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 1 วันที่ผ่านมา

ู้ดการโรงงาน

บริษัท สปังกี้ ฟู้ด จำกัด

Responsiblities : 1. ประสานงานด้านการผลิต, คลังสินค้า, บัญชี, การขาย และการตลาด 2. บริหารงานด้านการผลิต การวางแผนการผลิต คลังสินค้า และการจัดส่งสินค้า ให้เป็นไป...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 29 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. ผู้จัดการโรงงาน
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว