ผู้จัดการโครงการ ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 9 ของ 9 ทั้งหมด
231

ู้ดการโครงการ ตบแต่งภายใน (Interior Project Manager

Thaijob (Many Province, ไทย)

บริหารงาน บริหารคนของบริษัทและผู้รับเหมารายย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ(คุณภาพ ต้นทุน เวลาส่งมอบ งาน ความปลอดภัยของคนและทรัพย์สิน) ร่วมทำงานกับบริษัทที่ปร...
thaijob
- 15วันที่ผ่านมา

ู้ดการโครงการ

Sanpudard Health Club And Treatment Co.,Ltd. (Ban Pho, ไทย)

บริหารจัดการโครงการแสนภูดาษเฮลท์คลับแอนด์ทรีทเมนท์ หน้าที่ดูแลวางแผนจัดการทั้งโครงการในแผนกต่างๆ​เช่น​แผนกประเมินสุขภาพลูกค้า​ แผนกวางแผนโปรแกรมดูแลสุขภาพลูกค้า...
thaijob
- 14วันที่ผ่านมา

ู้ดการโครงการด้านก่อสร้าง

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìä´é¡ÒúÃÔËÒÃáÅдÙáŨѴ¡ÒÃ˹éÒ§Ò¹¡èÍÊÃéÒ§ÍÒ¤ÒÃÊÙ§âçáÃÁ ¤Í¹â´ÁÕà¹ÕÂÁ 5 »ÕªÖé¹ä»...
Phuketall Jobs
- 2วันที่ผ่านมา

ู้ดการโครงการ

บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน 1. จัดทำงบประมาณ และแผนงานต่างๆ เช่น แผนกำลังคน แผนเครื่องจักร แผนการจัดจ้างผู...
jobthaiweb
- 4วันที่ผ่านมา

ู้ดการโครงการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง (Mueang Si Sa Ket, ไทย)

บริหาร/ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้คุณภาพ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด และงบประมาณที่ตั้งไว้ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา - วันหยุดตามประเพณี - ประกันส...
thaijob
- 14วันที่ผ่านมา

ู้ดการโครงการ

บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด (*Many Districts, ไทย)

1. ตรวจหมู่บ้านอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก 3. ตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ตรวจสอบการซ่อมบำรุง...
thaijob
- 11วันที่ผ่านมา

ู้ดการโครงการ - สามัญวิศวกร (Project Manager)

บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี, ไทย)

-บริหารจัดการโครงการ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยการควบคุมต้นทุน, คุณภาพงาน และกำหนดเสร็จทันตามแผนงานหลักโครงการ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 36 ระดับการศึก...
JOBBKK.COM
- 25วันที่ผ่านมา

วิศวกรโครงการ

บริษัทเค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 สิงหาคม 2562 จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน - มีประสบการณ์ด้านวิศวกรโครงการ หรือ ู้ดการโครงการ 10 ปีขึ้นไป - มีท...
jobthaiweb
- 4วันที่ผ่านมา

วิศวกรสำนักงาน / วิศวกรตรวจสอบปริมาณงาน ( QS Engineer) ประจำ

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต, ไทย)

กรสำนักงาน / วิศวกรโครงการ / ู้ดการโครงการ ตามลำดับ ได้ตามความเหมาะสม -ลงนามในฐานะผู้คิดปริมาณงาน -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 -...
JOBBKK.COM
- 26วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. ผู้จัดการโครงการ
All Jobs Starred Jobs