วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ประมาณการเงินเดือน

ประมาณการเงินเดือน

ตัวกรองทั้งหมด

ผู้จัดการฝ่ายขาย งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 6 ของ 6 รายชื่องาน
231

ู้ดการฝายขาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพนครธน (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

ู้ดการฝายขาย ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25~40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถติดต่อประสานงานทั้งภ...
JOBPUB.COM
- ประกาศเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ู้ดการฝายขาย

บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด

-วิเคราห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย -บริหารทีมขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย -พัฒนาทีมขาย และทักษะการขาย -เสริมสร้างทักษะของทีมในด้านการนำเสนอ วิเคราะห์ควา...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ู้ดการฝายขาย

เอ็ม.ซี.โอ จำกัด

ติดต่อลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน หรือโรงผลิตไฟฟ้า วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานขายในอุ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

ู้ดการฝายขายห้องพัก

บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด

- วางแผนกลยุทธ์ด้านการขาย บริหารทีมขาย - การบริหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ - รับผิดช...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา

ู้ดการฝายขายเครื่องจักรและวัสดุ

บริษัท มีสุข คอร์ปอเรชั่น (2006)

Responsiblities : - บริหารจัดการวางแผนการจัดหาผู้ขาย เครื่องจักรและวัสดุ - จัดหาวัสดุมาขายลงหน้าเวป - ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - กำหนดตั้ง...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 18 วันที่ผ่านมา

พนักงานขาย (Sale)

บริษัท กรุงเทพ เซฟตี้ แอนด์ สลิง จำกัด

ัณฑ์ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. แก้ปัญหาให้กับลูกค้า พัฒนาและปรับปรุง จัดทำรายงานให้แกู่้ดการฝายขาย 5. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งา...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. ผู้จัดการฝ่ายขาย
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว