วันที่ลงประกาศ
ทักษะ

ทักษะ

สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ประมาณการเงินเดือน

ประมาณการเงินเดือน

ตัวกรองทั้งหมด

บัญชี งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 10 ของ 46 รายชื่องาน
231

เจ้าหน้าที่ญชีการเงิน

เวท ซุพพีเรีย

หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกบัญชี (ญชีทั่วไป) ญชีเจ้าหนี้ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ญชีและการเงิน

บริษัท ผดุงฤทธิ์ขนส่ง จำกัด

1.สมารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.สามารถปิดบัญชีได้ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้ 3.มีความรู้ด้านบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจขนส่ง เป...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ญชีอาวุโส

บริษัท เดอะสุพรีมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Cholburi Thailand, ราชอาณาจักรไทย) - +1 สถานที่อื่นๆ

เจ้าหน้าที่ญชีอาวุโส เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี ประสบการณ์ปิดงบการเงินอย่างน้อย 3 ปี มีความชำนาญโปรแกรม Microsoft Excel สามารถเดินท...
JOBPUB.COM
- ประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา

ครูญช

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (ชลบุรี, ราชอาณาจักรไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 7 กรกฏาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน 1. ประจำชั้นเรียนในสาขาวิชา 2. ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนประจำสาขาวิชา แ...
jobthaiweb
- ประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้ (AR) / หัวหน้าแผนกบัญชีเจ้าหนี้ (AP)...

บริษัท แองโกลอีสต์ชัวร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ราชอาณาจักรไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 8 กรกฏาคม 2563 จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน 18,000 - 40,000 ลักษณะการทำงาน • ดูแลจัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายบัญชี โดยเก็บไว้ทั้งรูปแบบเอกสารแ...
jobthaiweb
- ประกาศเมื่อ 1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการแผนกบัญชี / เจ้าหน้าที่สมุห์ญช

บริษัท คิวแอนด์คิว โฮลดิ้ง จำกัด

• ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ • ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี • ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำร...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ญชี/ผช.ญช

บริษัท ไอ แมททีเรียล จำกัด

พนักงานบัญชี - ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน เช่น ญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น - ตร...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ญช

บริษัท ศรีพงษ์ไพศาล อินดัสเทรียล จำกัด

1.บันทึกรายการบัญชีทุกประเภท (AP,PV,IV) 2.จัดเรียงเอกสารที่ลงบันทึกเป็นหมวดหมู่และเก็บเอกสารเข้าแฟ้มแยกประเภทต่างๆ 3.ทำ ภงด.3,53 ภพ.30 4.รับวางบิล - จ่ายเช็ค 5....
thaijob
- ประกาศเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ญชี การเงิน ธุรการ

บริษัท เดอะ แปซิฟิค คูล ชิค จำกัด

ญชี ธุรการ ติดต่อประสานงาน ตรวจเช็คบัญชี จัดซื้อ บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป อายุ 20 - 35 ปี หญิง เป็นคนดีในสังคม สุขภาพแข็งแรง ขยัน อด...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ญช

บริษัท วีอาร์ คาร์โก้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

Responsiblities : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย 3. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บัญชี
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว