วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ตัวกรองทั้งหมด

ช่างซ่อมบำรุง งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 5 ของ 5 รายชื่องาน
231

างซอมบำร

บริษัท ชินโคพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

Responsiblities : - ซ่อมบำรุงรักษา ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา - ดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้า, น้ำ ฯลฯ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน - หากมีรายการซ่อมแซมหนั...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

ช่างก่อสร้าง/างซอมบำร/ช่างทาสี

Thaijob

1. ออกแบบโครงสร้างของการก่อสร้าง 2. ซ่อมแซมดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างภายในบริษัทฯ 1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป 3. มีประสบการณ์ในสายงานที่เ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้า/างซอมบำร

บริษัทสุวรรณภูมิ ไพพ์ อินดัสทรี จำกัด

1.ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนบำรุงประจำเดือน 2. ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เมื่อได้รับการแจ้งซ่อมจากแผนกผลิต 3. บันทึกการซ่อมเครื่องจักรลงในแบบฟอร์ม...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 18 วันที่ผ่านมา

างซอมบำร

Thaijob

- ดูแลงานซ่อมบำรุงภายในและภายนอกอาคาร - ดูแล/รักษา/ซ่อม เครื่องมือ,เครื่องจักร และอุปกรณ์ - เพศชาย - อายุ 20 ปี ขึ้นไป - ระดับการศึกษา ปวช.- ปวส. - ประสบการณ์ 1...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

ช่างเทคนิค

เอพีพี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ยุ : ชาย (อายุไม่เกิน 35ปี) ประสบการณ์ : างซอมบำร ไม่น้อยกว่า 1ปี ความสามารถพิเศษ :...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. ช่างซ่อมบำรุง
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว