ทั้งหมด In พิษณุโลก

หรือไม่ 1 to 10 ของ 16 ทั้งหมด
231

Support IT & Software สถานที่ทำงาน ใกล้ๆกับโรงแรม หรรษนันท์

บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด (พิษณุโลก, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 12000-15000 ลักษณะการทำงาน 1. ดำเนินงานด้านการสนับสนุนการขาย การศึกษาผลิตภัณฑ์ 2. แก้ไขปัญหาทาง...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

พนักงานทำความสะอาด

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (พิษณุโลก, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 380 ลักษณะการทำงาน ดูแลรักษาความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ จัดของให้เป็นระเบียบ ...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (พิษณุโลก, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 15000 ลักษณะการทำงาน วัตถุประสงค์และขอบเขตงานของตำแหน่งโดยสังเขป -ติดตามทวงถามหนี้ ในกลุ่มบัญชี...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา

หัวหน้าส่วนงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Supervisor) ด่วนๆ

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (พิษณุโลก, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20 กันยายน 2562 จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 12500 ลักษณะการทำงาน -ติดตามทวงถามหนี้ ในกลุ่มบัญชี Recovery สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ค้างช...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา

Supervisor

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (พิษณุโลก, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20 กันยายน 2562 จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 12500 ลักษณะการทำงาน 1.ให้คำปรึกษา สอนงาน และให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาในทีมที่รับผิดชอบ 2.บริ...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ประกันปี 2

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (พิษณุโลก, ไทย) - +1 other locations

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ลักษณะการทำงาน - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื่...
jobthaiweb
- 1วันที่ผ่านมา

IT Support

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (พิษณุโลก, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 0 ลักษณะการทำงาน 1.ควบคุมดูแล งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน 2.Support การปฏิบัต...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา

ช่างบริการ/ช่างยนต์

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (พิษณุโลก, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ตรวจเช็ครถยนต์ ตรวจเช็คระยะ ซ่อมบำรุง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ช...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา

Admin ประจำสาขาพิษณุโลก

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (พิษณุโลก, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 0 ลักษณะการทำงาน ประสานงานกับทีมและพนักงานติดตามภาคสนาม (CR), ประสานงานกับบริษัทต้นสังกัด ในการ...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector) ติดตา...

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด (พิษณุโลก, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21 กันยายน 2562 จำนวน 3 อัตรา ระดับเงินเดือน 0 ลักษณะการทำงาน -ติดตามทวงถามหนี้ ในกลุ่มบัญชี ลูกค้าค้างชำระ 3 – 4 งวด สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ...
jobthaiweb
- 1วันที่ผ่านมา
Next
  1. Jobs
All Jobs Starred Jobs