All Thaijob ทั้งหมด In Chiang Mai

หรือไม่ 1 to 7 ของ 7 ทั้งหมด
231

หัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน

Thaijob (Chiang Mai, ไทย)

1. วางแผนและควบคุมการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 2. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีทั้งเอกสารด้านรับและด้านจ่า...
thaijob
- 2ชั่วโมงที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ (เชียงใหม่)

Thaijob (Chiang Mai, ไทย)

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรกา...
thaijob
- 2ชั่วโมงที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามประจำเชียงใหม่

Thaijob (Chiang Mai, ไทย)

หน้าที่และความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ จากนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล บริษัทเอกชน พรร...
thaijob
- 6วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

Thaijob (Chiang Mai, ไทย)

1. จัดเตรียม เบิกเงินสำรองทอนให้เพียงพอ 2. ตรวจสอบความเรียบร้อย ความสะอาด ของบริเวณพื้นที่ให้สะอาดอยู่เสมอ 3. ให้บริการรับชำระเงินและแนะนำโปรโมชั่นใหม่ให้แก่ลูก...
thaijob
- 6วันที่ผ่านมา

หัวหน้าแผนกบัญชี -การเงิน

Thaijob (Chiang Mai, ไทย)

จัดทำรายงานสรุปการส่งเงิน Daily Collection Summary Report ควบคุม ตรวจสอบ รวมไปถึงการอนุมัติการวางบิล และการจ่ายเงินของบริษัท วิเคราะห์งบการเงิน และลงบันทึกรายกา...
thaijob
- 7วันที่ผ่านมา

หัวหน้าทีมระดมทุนภาคสนาม(ฝึกหัด) ประจำสำนักงานเชียงใหม่

Thaijob (Chiang Mai, ไทย)

ลักษณะงาน •ดูแลและบริหารทีมระดมทุน •วางแผนการทำงานของทีมให้บรรลุเป้าหมายองค์กร •ปฏิบัติงานนอกสถานที่ในเขตภาคเหนือ •ประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ของกรีนพีซและระดมทุนแบบ...
thaijob
- 5วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ

Thaijob (Chiang Mai, ไทย)

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป...
thaijob
- 24วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. Thaijob
  3. Chiang Mai
All Jobs Starred Jobs