เรียงโดย
ตำแหน่งงาน
สถานที่
นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่
วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
สถานที่
ชนิดงาน
นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่
ตัวกรองทั้งหมด

Pandora งาน ใน ราชอาณาจักรไทย - 40 Job Positions Available

เมืองอันดับต้น:
1 – 20 ของ 40 งาน
Pandora งาน

Workforce and HR Operations Manager Key accountabilities: On- and offboarding of all employees in relation to contract management Draft employment contracts, offer letters, and related agreements for new hires, promotions, transfers, and terminations. Review contract terms

Pandora  ประกาศเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา
Pandora งาน

Create and Execution project to deliver Plant/Company KPI ( Productivity , Cost ,Quality, FROT , Lead time). New initiative process / Tooling for deliver Plant /company KPI. Coordinate with key person of each section to participate

Pandora  ประกาศเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา
Pandora งาน

Process Optimization: Analyze existing production processes and identify opportunities for optimization, cost reduction, and efficiency improvement with a long-term solution and safe manufacturing systems. Develop and design efficient and effective manufacturing processes that meet the required

Pandora  ประกาศเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา
Pandora งาน

Group Leader Job Description หน้าที่สำหรับตำแหน่งกรุ้ปหลีดเดอร์ 1. Align to pandora current GL job หน้าที่สำหรับตำแหน่งกรุ้ปหลีดเดอร์ของแพนดอร่า - ผลักดัน KPI ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงาน และโครงการต่าง ๆ สามารถส่งมอบได้ทันตามเวลาด้วยคุณภาพมาตรฐานและต้นทุนที่ต่ำ Drive Key Performance Indicators of the responsible area to ensure that products/ projects are delivered on time

Pandora  ประกาศเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา
Pandora งาน

Group Leader Job Description หน้าที่สำหรับตำแหน่งกรุ้ปหลีดเดอร์ 1. Align to pandora current GL job หน้าที่สำหรับตำแหน่งกรุ้ปหลีดเดอร์ของแพนดอร่า - ผลักดัน KPI ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงาน และโครงการต่าง ๆ สามารถส่งมอบได้ทันตามเวลาด้วยคุณภาพมาตรฐานและต้นทุนที่ต่ำ Drive Key Performance Indicators of the responsible area to ensure that products/ projects are delivered on time

Pandora  ประกาศเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา
Pandora งาน

Manager, Production Academy KEY OBJECTIVES: Developing, executing, and overseeing a comprehensive jewelry skill development program, including essential competencies such as machinery operation, shopfloor management, quality control, and mandatory warehouse management skills. Supervise end-to-end learning & development

Pandora  ประกาศเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา
Pandora งาน

The Manager of Supplier Quality Assurance and Development contributes to Pandora’s success by managing and executing a supplier quality assurance and development strategy in collaboration with Supplier Quality team, Procurement, Contract Manufacturing, Innovation&Product Development, and other key

Pandora  ประกาศเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา
Pandora งาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ -Produce product master in goldsmith function/ ทำการผลิต PM ในลักษณะการทำงานช่างแต่ง - Find out the solution of shop floor issue with team leader together./ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ร่วมกันกับหัวหน้าทีม - Assure product master function and quality meet on product requirement

Pandora  ประกาศเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา
Pandora งาน

ทำการผลิต PM ในลักษณะการทำงานช่างฮั้วกระเปาะพลอย ทำให้มั่นใจว่า ระบบการทำงานและคุณภาพของ Product master ตรงตาม ความต้องการของผลิตภัณฑ์และมาตราฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งมอบ PM ให้ทันต่อเวลาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ระยะเวลาในการผลิตของ PM ที่กำหนด...

Pandora  ประกาศเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา
Pandora งาน

Responsibility Conduct process and product audit of manufacturing to ensure our manufacturing process and product are meet required standards. ตรวจสอบการกระบวนการทำงานและผลิตภัณฑ์ของฝ่ายผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด Record audit result, being able to identify nonconformance products/process บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ สามารถชี้บ่งกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดได้ Cooperate with area owner to

Pandora  ประกาศเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา
Pandora งาน

Main purpose of the role: วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน To identify and implement improvements, provide support to maintain quality control after innovation technology implementation, and collaborate cross-functionally to elevate the overall efficiency and quality of the jewelry production line.

Pandora  ประกาศเมื่อ 1 วันที่ผ่านมา
Pandora งาน

สนับสนุนสีเพื่อการผลิตให้ฝ่ายผลิต และ ทักษะด้านการลงสีและ เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานในการพัฒนาสูตรสี เตรียมแม่สีและตรวจเช็คสต๊อกสีและรับเบิกวัสตุอุกรณืที่ใช้สนับสนุนการผลิตจากทาง สโตร์ฝ่ายผลิต ปฏิบัติงานให้ตรงตามกำหนดการส่งสินค้า ส่งสีตรวจกับหน่วยงานควบคุมคุณภาพเพื่อควบคุมเฉดสีให้ตรงตามมาตรฐานก่อนส่งมอ บรรจุสีและลงบันทึก ล็อตการผลิตและส่งมอบให้กับคลังของฝ่ายผลิต แจ้งปัญหากับทางหัวหน้างานเมื่อพบปัญหาในการผลิต ทำงานตามคำแนะนำของหัวหน้าในการผลิต 5ส รักษาความสะอาดบริเวณที่ใช้ในการผลิตสี...

Pandora  ประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา
Pandora งาน

สนับสนุนสีเพื่อการผลิตให้ฝ่ายผลิต และ ทักษะด้านการลงสีและ เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานในการพัฒนาสูตรสี เตรียมแม่สีและตรวจเช็คสต๊อกสีและรับเบิกวัสตุอุกรณืที่ใช้สนับสนุนการผลิตจากทาง สโตร์ฝ่ายผลิต ปฏิบัติงานให้ตรงตามกำหนดการส่งสินค้า ส่งสีตรวจกับหน่วยงานควบคุมคุณภาพเพื่อควบคุมเฉดสีให้ตรงตามมาตรฐานก่อนส่งมอ บรรจุสีและลงบันทึก ล็อตการผลิตและส่งมอบให้กับคลังของฝ่ายผลิต แจ้งปัญหากับทางหัวหน้างานเมื่อพบปัญหาในการผลิต ทำงานตามคำแนะนำของหัวหน้าในการผลิต 5ส รักษาความสะอาดบริเวณที่ใช้ในการผลิตสี Mixing enamel colors to support enamel color development Prepare master color and check material stock and withdraw raw material from supply store.

Pandora  ประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา
Pandora งาน

Here at Pandora, were on a mission to redefine excellence in the sustainable and affordable luxury jewellery industry, not just through our innovative products but through our people. As a cornerstone of our Talent team, the Talent

Pandora  ประกาศเมื่อ 1 วันที่ผ่านมา
Pandora งาน

This role is to manage key internal communications channels (offline+online) while not only overseeing and monitoring traffic of all communications workloads, but also being a strategic communications parter to give advices to clients what media fits

Pandora  ประกาศเมื่อ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Pandora งาน

Main purpose of the role: Be the quality gate controller and coordinator for new product designs and development (NPD process) in both deliverables and timeline. Key accountabilities: Ensure closed-loop communication between MQ and SQ for any

Pandora  ประกาศเมื่อ 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Pandora งาน

Responsibilities: • Accountability for leading & manage production testing team to performs testing new product SOV Phase to delivery output, lead time and quality achieve target. • Follow up for day by day issue and utilize

Pandora  ประกาศเมื่อ 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Pandora งาน

Design document of new products and services tailored specifically for data center environments. This could include picture document all products information, or integrated solutions that improve performance, reliability, efficiency, or security within the data center. Content

Pandora  ประกาศเมื่อ 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Pandora งาน

Main purpose of the role/ วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน: Key factors for production are important data for production planning, raw materials, equipment, machinery and employees./ ปัจจัยสำคัญสำหรับการผลิตงาน คือข้อมูลสำคัญสำหรับวางแผนการผลิต, วัตถุดิบ, อุปกรณ์, เครื่องจักรและพนักงาน The responsibility of a team leader is to oversee

Pandora  ประกาศเมื่อ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Pandora งาน

Main purpose of the role: วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน To utilize CAD software for designing and rendering intricate testing product pieces, ensuring precision, quality and manufacturability. Collaborate with Project testing owner, relevant team, providing expertise in jewelry models techniques

Pandora  ประกาศเมื่อ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

อย่าพลาดโอกาสใหม่ต่างๆ

ได้ส่งอีเมลยืนยันไปยัง

ตรวจอีเมลของคุณและคลิกที่ลิงก์เพื่อเริ่มต้นการรับการแจ้งเตือนงาน

รับงานใหม่ที่เปิดล่าสุดสำหรับ:

company pandora

คุณอาจจะสนใจใน:

Process Engineer

Manager

Jewelry

Continuous Improvement

Shop Floor

Pre-production

Key Performance Indicators

Data Analysis

Manufacturing Processes

Continuous Process

ได้ส่งอีเมลยืนยันไปยัง

ตรวจอีเมลของคุณและคลิกที่ลิงก์เพื่อเริ่มต้นการรับการแจ้งเตือนงาน

ตัวกรองทั้งหมด สมัคร
เรียงโดย
ตำแหน่งงาน
สถานที่
นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่