All Net ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 3 ของ 3 ทั้งหมด
231

Project Engineer

G-net Network Solutions Co.,Ltd. (Khet Bueng Kum, ไทย)

- ดูแลควบคุมและประสานงานในการติดตั้งงานกับทีมงาน - สามารถแกไขปัญหาระบบไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เบื้องตัน - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย • ...
thaijob
- 15วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

G-net Network Solutions Co.,Ltd. (Khet Khan Na Yao, ไทย)

- บันทึกข้อมูลสินค้า - จัดเรียงสินค้า - ตรวจนับสินค้า - ประสานงานการเบิกจ่ายสินค้า - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - เพศ ชาย-หญิง - อายุ 20 ขึ้นไป - บุคลิกดี มีคว...
thaijob
- 14วันที่ผ่านมา

Pre-sales

G-net Network Solutions Co.,Ltd. (Khet Bueng Kum, ไทย)

- ออกแบบระบบ Network Solutions Lan , CCTV - นำเสนอระบบที่ได้ออกแบบให้แก่ทีมงานและลูกค้า, ทำBOQ, TOR - ประสานงานกับทีมขายให้ข้อมูลทางด้านงานระบบให้กับทีมขายและลู...
thaijob
- 18วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. Net
All Jobs Starred Jobs