All Minor International ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 1 ของ 1 ทั้งหมด
231

Executive Secretary

Minor International (Bangkok, ไทย)

Company Description Minor International (MINT) is a global company focused on three core businesses: restaurants, hospitality and lifestyle brands distribution...
SmartRecruiters
- 27วันที่ผ่านมาExecutive Secretary

Grand China Hotel (Bangkok, ไทย)

Receiving phone call, Taking minutes, appointment arrangement, all admin tasks, coordinate, collaborate,facilitate, Handle and prioritize all outgoing
Grand China Hotel
- 17วันที่ผ่านมา

Sales Executive (จันทบุรี , ตราด )

บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด (สถานที่ปฏิบัติงาน : ตราด, ไทย)

1.นำเสนอขาย software solution ที่ให้บริการกับทางโรงเรียน ตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ประสานงานหลังการขาย 3.วางแผนงานและกำ
JOBBKK.COM
- 3วันที่ผ่านมา

Administrative Assistant

CMKL University (Bangkok, ไทย)

About the Administrative Assistant position We are looking for a reliable Administrative Assistant who will undertake a broad set of administrative an
BreezyHR
- 9วันที่ผ่านมา

ต้องการบุคคลากรร่วมงานหลายอัตรา

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

¤Ø³ÊÁºÑµÔ à¾ÈªÒ / Ë­Ô§ ÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ 35 »Õ ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¼èÒ¹§Ò¹âçáÃÁ ÁÒáÅéÇäÁèµèÓ¡ÇèÒ 1 »Õ Main Kitchen 1.Cook(¡Øê¡) 1 ÍѵÃÒ 2.Chef de parties 1 ÍѵÃÒ
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. Minor International
All Jobs Starred Jobs