เรียงโดย
สถานที่
นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่
วันที่ลงประกาศ
ทักษะ
สถานที่
ชนิดงาน
นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่
ตัวกรองทั้งหมด

Makro Pro งาน ใน ราชอาณาจักรไทย - 11 Job Positions Available

เมืองอันดับต้น:
1 – 11 ของ 11 งาน

We are seeking a senior category manager for the Fresh Food categories of Makro Pro. This individual will collaborate with our product, sales, and marketing team members to expand the categories, oversee campaigns, and achieve sales targets. Manage

Makro PRO  ประกาศเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา

Duration: 3 months (Temporary) Project Scope: We are seeking a new grad or experienced photographer to join our content team for a temporary assignment aimed at significantly enhancing the quality and consistency of visual content across

Makro PRO  ประกาศเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา

We are seeking a highly motivated and experienced Category Manager specializing in Non-Food Japanese Brands (e.g., cosmetics, personal cares and electronics) to join our dynamic team. The ideal candidate will leverage their expertise in Japanese brand

Makro PRO  ประกาศเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

Makro PRO is an exciting new digital venture by the iconic Makro. Our proud purpose is to build a technology platform that will help make business possible for restaurant owners, hotels, and independent retailers, and open the door for

Makro PRO  ประกาศเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

Have expertise both technical and functional in Oracle Retail Applications. Oracle Retail Version 13x to 16x or above. 19x version is added advantage. RMS/RPM/ReIM/ ReSA skills with 5-10 years of experience. Understanding the functionalities, workflows, and

Makro PRO  ประกาศเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

Makro Pro is an exciting new digital venture by the iconic Makro. Our proud purpose is to build a technology platform that will help make business possible for restaurant owners, hotels, and independent retailers, and open the door for

Makro PRO  ประกาศเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา

We are seeking a highly skilled and motivated Associate Director to join our technology department at Makro Pro. As an Associate Director, you will oversee multiple product squads and play a crucial role in shaping our engineering practice.

Makro PRO  ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

Makro PRO s an exciting new digital venture by the iconic Makro. Our proud purpose is to build a technology platform that will help make business possible for restaurant owners, hotels, and independent retailers, and open the door for

Makro PRO  ประกาศเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

MakroPRO is an exciting new digital venture by the iconic Makro. Our proud purpose is to build a technology platform that will help make business possible for restaurant owners, hotels, and independent retailers, and open the door

Makro PRO  ประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา

Makro PRO is an exciting new digital venture by the iconic Makro. Our proud purpose is to build a technology platform that will help make business possible for restaurant owners, hotels, and independent retailers, and open the door for

Makro PRO  ประกาศเมื่อ 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Coordinated to remediation cybersecurity incidents and coordinated to provide cybersecurity services. Excellent communication (Thai and English) skill to co-operation with application team, infra team and subsidiaries team Project / service tracking to ensure tasks assignments will

Makro PRO  ประกาศเมื่อ 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

อย่าพลาดโอกาสใหม่ต่างๆ

ได้ส่งอีเมลยืนยันไปยัง

ตรวจอีเมลของคุณและคลิกที่ลิงก์เพื่อเริ่มต้นการรับการแจ้งเตือนงาน

ให้ลองอีก :

รับงานใหม่ที่เปิดล่าสุดสำหรับ:

company makro pro

คุณอาจจะสนใจใน:

Yoga

B2B

Provident Fund

Group Insurance

Agile Environment

ได้ส่งอีเมลยืนยันไปยัง

ตรวจอีเมลของคุณและคลิกที่ลิงก์เพื่อเริ่มต้นการรับการแจ้งเตือนงาน

ตัวกรองทั้งหมด สมัคร
เรียงโดย
สถานที่
นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่