วันที่ลงประกาศ
ทักษะ

ทักษะ

สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ตัวกรองทั้งหมด

งานทั้งหมด Finema งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 6 ของ 6 รายชื่องาน
231

Corporate Branding & PR

Finema (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

Key Responsibilities for this job role Analyze, modify, and implement an integrated strategic marketing, branding, and communications plan to address the needs ...
BreezyHR
- ประกาศเมื่อ 26 วันที่ผ่านมา

UX Designer

Finema (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

About the UX Designer position We are looking for a skilled UX Designer who will design our software and platforms to help meet our customers needs. You will m...
BreezyHR
- ประกาศเมื่อ 26 วันที่ผ่านมา

Legal

Finema (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

Key Responsibilities for this job role Managing legal activities in the company to support and align with the business directions. Legal Document Control Review...
BreezyHR
- ประกาศเมื่อ 26 วันที่ผ่านมา

Software Tester (QA)

Finema (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

About QA Tester No code is perfect. We know that even with our team of rockstar developers there is always going to be human error. Its normal. Thats where yo...
BreezyHR
- ประกาศเมื่อ 26 วันที่ผ่านมา

Trainee (Business Team)

Finema (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

Trainee (Business Team) Qualification Study 2nd- 3rd years in business, marketing or related field Good command in computer skill (Microsoft office & other prog...
BreezyHR
- ประกาศเมื่อ 26 วันที่ผ่านมา

Trainee (Technology Team)

Finema (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

Trainee (Technology Team) Qualification Study 2nd- 3rd years in Computer Engineer, Computer Science, IT or related field Good command in computer skill (Program...
BreezyHR
- ประกาศเมื่อ 26 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. Finema
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว