วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ตัวกรองทั้งหมด

งานทั้งหมด Dunnhumby งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 2 ของ 2 รายชื่องาน
231

Senior Applied Data Scientist

Dunnhumby (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

dunnhumby is the world’s leading customer science company. We analyse data and apply insights from nearly one billion shoppers across the globe to create...
Dunnhumby
- ประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา

Media Planner

Dunnhumby (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

dunnhumby is the worlds leading customer science company. We analyse data and apply insights from nearly one billion shoppers across the globe to create...
Dunnhumby
- ประกาศเมื่อ 4 วันที่ผ่านมาSenior Data Scientist

Refinitiv Software (Thailand) Limited (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

Refinitiv
- ประกาศเมื่อ 1 วันที่ผ่านมา

Data Scientist

Refinitiv Software (Thailand) Limited (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

Refinitiv
- ประกาศเมื่อ 1 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. Dunnhumby
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว