All Central Hardline ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 16 ทั้งหมด
231

ที่ปรึกษาบริการศูนย์รถยนต์ @ ไทวัสดุ

Central Hardline Group (สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี, ไทย)

• รับรถและวิเคราะห์งาน • ตรวจสอบการทำงานของช่าง • แก้ไขความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของช่าง • ตรวจเช็คก่อนทำการส่งมอบรถ • อบรมความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานให้กับพน...
JOBBKK.COM
- 3วันที่ผ่านมา -

พนักงานบรรจุสินค้า @สำนักงานใหญ่ บางนา

Central Hardline Group (สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี, ไทย)

• ตรวจสอบเอกสารการจัดสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ และบรรจุหีบห่อ • ตรวจสินค้าที่บรรจุหีบห่อให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนก่อนส่ง • ดูแลการออกใบแจ้งปัญหา กรณีที่พบข้...
JOBBKK.COM
- 3วันที่ผ่านมา -

พนักงานธุรการจัดซื้อ @ ไทวัสดุ สำนักงานใหญาบางนา

Central Hardline Group (สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี, ไทย)

-ทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อต่างๆ -เปิด PO/PR - และเอกสารอื่นๆ ตามที่มอบหมาย เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 30 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ...
JOBBKK.COM
- 3วันที่ผ่านมา -

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า @ ศูนย์บริการรถยนต์ ไทวัสดุ

Central Hardline Group (สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี, ไทย)

• รับชำระค่าสินค้าและการบริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง • ดูแลเรื่องการออกใบเสร็จรับเงินและสรุปยอดรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน • นำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นให้ลูกค้ารับ...
JOBBKK.COM
- 3วันที่ผ่านมา -

เจ้าหน้าที่และหัวหน้างาน Planogram @! CRC Thaiwatsadu Head O...

Central Hardline Group (สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี, ไทย)

1.Assigned seling potential to every square foot of space. 2.Satisfying customers with a better visual appeal 3.Tighter inventory control and reduction of out-o...
JOBBKK.COM
- 3วันที่ผ่านมา -

พนักงานบริการลูกค้า @สำนักงานใหญ่

Central Hardline Group (สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี, ไทย)

• ให้บริการลูกค้าในเรื่องการสั่งสินค้า สั่งทำสินค้าพิเศษ ขายสินค้าใน website แคตตาล็อก และจัดส่งสินค้า • ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาปรับปรุง...
JOBBKK.COM
- 3วันที่ผ่านมา -

โครงการ Young Blood @ ไทวัสดุ สำนักงานใหญ่(รับสมัครนักศึกษาจ...

Central Hardline Group (สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี, ไทย)

เป็นโครงการเพื่อสร้างบุคลากรสายเลือดใหม่ ให้ก้าวทันสู่ยุค 4.0 มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาจบใหม่หรือผู้สนใจที่มีเงื่อนไขตามคุณสมบัติที่กำหนด เพื่อเข้าฝึกงานกับ...
JOBBKK.COM
- 3วันที่ผ่านมา -

ผู้จัดศูนย์บริการ และ ผู้ช่วยผู้จัดศูนย์บริการรถยนต์ @ ไทวัส...

Central Hardline Group (สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี, ไทย)

• รับผิดชอบยอดขายของสาขา • บริหารสต๊อกสินค้าภายในสาขา • ดูแลสต๊อกสินค้า เข้า-ออก ในแต่ละวัน • บริหารจัดการเวลาในการทำงานของพนักงานในสาขา • ดูแลทรัพย์สิน เครื่อง...
JOBBKK.COM
- 3วันที่ผ่านมา -

Accounting Staff @ ไทวัสดุ สำนักงานใหญ่บางนา

Central Hardline Group (สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี, ไทย)

1.ตรวจสอบและยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อชำระค่าสินค้า/ค่าเช่าให้แก่สาขา 2.จัดทำรายงานตรวจสอบรายการชำระค่าสินค้าผ่านระบบ POS ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร 3.จัดเตรียมเง...
JOBBKK.COM
- 3วันที่ผ่านมา -

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (เพศชายเท่านั้น) @ ไทวัสดุ สำน...

Central Hardline Group (สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางพลี, ไทย)

1.ตรวจสอบ / เสนอแนะให้พนักงานมีการปฏิบัติตามข้อกฏหมายความปลอดภัย 2.ประสานให้มีการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ สถานที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัย 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความ...
JOBBKK.COM
- 3วันที่ผ่านมา -

Next
  1. Jobs
  2. Central Hardline
All Jobs Starred Jobs