All บริษัท โอ จี ซี เรียล เอสเตท ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 4 ของ 4 ทั้งหมด
231

ช่างสำรวจ (survey)

บริษัท โอ จี ซี เรียล เอสเตท จำกัด (Khet Nong Chok, ไทย)

วราบของอาคารให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง ข้อกำหนด และสามารถตรวจสอบผลที่ถูกต้องได้ 3. ัดเตรียม และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือการสำรวจให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนเริ่มปฏิบัติงา...
thaijob
- 6ชั่วโมงที่ผ่านมา

โฟร์แมน ด่วน!

บริษัท โอ จี ซี เรียล เอสเตท จำกัด (Khet Nong Chok, ไทย)

1. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทั้งส่วนโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง 2. ัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพ และการส่งงานของผู้รับเ...
thaijob
- 6วันที่ผ่านมา

พนักงานขาย

บริษัท โอ จี ซี เรียล เอสเตท จำกัด (Samut Prakan, ไทย)

- รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการและบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ประจำโครงการ สุวินทวงศ์, ฉลองกรุง สนใจสามารถมาสมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภ...
thaijob
- 6วันที่ผ่านมา

ช่างเขียนแบบ ด่วน!

บริษัท โอ จี ซี เรียล เอสเตท จำกัด (Khet Suan Luang, ไทย)

1. อ่านแบบ / เขียนแบบ 2. ัดทำ Drawing เพื่อประกอบการก่อสร้าง แบบงานก่อสร้าง แบบงานเดินท่อ แบบงานติดตั้ง ทั้ง 2D และ 3D 3. เขียนแบบงานติดตั้งจริง (As-built...
thaijob
- 6วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บริษัท โอ จี ซี เรียล เอสเตท
All Jobs Starred Jobs