บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (Bangkok, ราชอาณาจักรไทย)

UX/UI Designer (Urgently Required) Bachelor or Master degree in graphic design, interaction design, new media design, industrial design or related fields New Gr...
JOBPUB.COM
- ประกาศเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา