All บริษัท โปร เพาเวอร์ 2016 ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 4 ของ 4 ทั้งหมด
231

โฟร์แมนหน้างาน

บริษัท โปร-เพาเวอร์(2016) จำกัด (Many Province, ไทย)

งานตกแต่งภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - ขยัน, อดทน, รอบคอบ, อัตราเงินเดือนตามตกลง ตามข้อตกลงบร...
thaijob
- 4วันที่ผ่านมา

เสมียนหน้าไซด์งาน 2 ตำแหน่ง (จ.กระบี่, จ.ภูเก็ต, จ.ตรัง)

บริษัท โปร-เพาเวอร์(2016) จำกัด (Many Province, ไทย)

- จัดทำใบเสนอราคา หรือใบสั่งซื้อ - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เพศหญิง - อายุตั้งแต่ 18-35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า - สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวั...
thaijob
- 4วันที่ผ่านมา

เสมียนประจำออฟฟิศ 2 ตำแหน่ง (กรุงเทพ)

บริษัท โปร-เพาเวอร์(2016) จำกัด (Khet Huai Khwang, ไทย)

- เพศหญิง - อายุตั้งแต่ 18-35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า - ป.ตรี จัดทำใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 1. ประกันสังคม 2. OT...
thaijob
- 4วันที่ผ่านมา

ธุรการ 1 ตำแหน่ง

บริษัท โปร-เพาเวอร์(2016) จำกัด (Khet Huai Khwang, ไทย)

- เพศชาย - อายุตั้งแต่ 18-35 ปี - วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า - ป.ตรี - จัดทำเอกสารต่างๆ และทำงานคอมฯ ระบบ MS Office ภายในออฟฟิศได้ - ถ้าขับรถจักรยานยนต์และร...
thaijob
- 4วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บริษัท โปร เพาเวอร์ 2016
All Jobs Starred Jobs