All บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 4 ของ 4 ทั้งหมด
231

ช่างโสตทัศนูปกรณ์ (ประจำที่ สวทช. - ตึก INC 2) ปทุมธานี

บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด (Bangkok, ไทย)

ช่างโสตทัศนูปกรณ์ (ประจำที่ สวทช. - ตึก INC 2) ปทุมธานี เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปวช.หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ อิเลกทรอนิคส์ มีประสบการณ์ งานโสตทัศนูปกรณ์ ไม่...
JOBPUB.COM
- 8ชั่วโมงที่ผ่านมา

หัวหน้าวิศวกร (ประจำหน่วยงานรังสิต)

บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด (Bangkok, ไทย)

หัวหน้าวิศวกร (ประจำหน่วยงานรังสิต) 1. เพศชาย 30 ปีขึ้นไป 2. ปริญญาตรีวิศวกรรม (วศบ.) สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง 3. ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปีในการด...
JOBPUB.COM
- 3วันที่ผ่านมา

หัวหน้างาน Big Clean

บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด (Bangkok, ไทย)

หัวหน้างาน Big Clean -เพศ ชาย/หญิง -อายุ 30 ปี ขึ้นไป -วุฒิ ม.6 ขึ้นไป -มีประสบการณ์ด้านงาน Big Clean 2 ปี Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : -ปร...
JOBPUB.COM
- 7วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด (Bangkok, ไทย)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) - เพศชาย อายุ 30 - 50 ปี - วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย - มีประสบการณ์ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพไม่น้อยกว...
JOBPUB.COM
- 6วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป
All Jobs Starred Jobs