All บริษัท แซมโก้ ซอยประชาอุทิศ90 ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 14 ทั้งหมด
231

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ( ด่วน )

บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90) (สมุทรปราการ, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน 1. วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2. ติดตามแผนการผลิคให...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก)

บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90) (สมุทรปราการ, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 20 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามเกณฑ์บร ลักษณะการทำงาน 1. จัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชี การซื้อ , ขาย , รับและจ่าย 2...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

Engineering manager (ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม)

บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90) (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน 1.วางแผนงานด้านวิศวกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงต่าง ๆ ระบบเครื่องกล ระ...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

เขียนโปรแกรม CAD/CAM

บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90) (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21 กันยายน 2562 จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน เขียนโปรแกรม CNC ด้วยโปรแกรม CAD/CAM หมวดงาน งานเขียนแบบ/งานDrawing...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต ( ด่วน ) เน้นผู้ชาย

บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90) (สมุทรปราการ, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21 กันยายน 2562 จำนวน 10 อัตรา ระดับเงินเดือน 325บาท/วัน ลักษณะการทำงาน ทำงานประจำเครื่อง และ Line การผลิต หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภ...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

QA Check 100% ( ด่วน )

บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90) (สมุทรปราการ, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามเกณฑ์บร ลักษณะการทำงาน 1. รับประกันคุณภาพชิ้นงานก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ( Check 100% ) 2...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้า

บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90) (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามวุฒิ+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน การดูแลระบบไฟฟ้าเครื่องจักรในโรงงาน หมวดงาน วิศวกรไฟฟ้า/วิศวก...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

QC/QA Supervisor

บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90) (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน ตรวจสอบคุณภาพงานใน line การผลิตแบบสุ่มเช็ค และบันทึกข้อมูล ...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร และไฟฟ้า

บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90) (สมุทรสาคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน 1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามใบร้องขอ 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผน 3...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา

QC Line ด่วนมาก

บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90) (สมุทรปราการ, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21 กันยายน 2562 จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามเกณฑ์บร ลักษณะการทำงาน ตรวจสอบชิ้นงาน ในกระบวนการ โดยใช้ สายตา และ เวอร์เนีย รวมถึงเ...
jobthaiweb
- 3วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บริษัท แซมโก้ ซอยประชาอุทิศ90
All Jobs Starred Jobs