All บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 9 ของ 9 ทั้งหมด
231

QA Farm Local Specialist

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (นนทบุรี, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2562 จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ : • กำกับและสนับสนุนให้มีการพัฒนาขบวนการด้านก...
jobthaiweb
- 7ชั่วโมงที่ผ่านมา

Safety Specialist

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (นนทบุรี, ไทย)

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบร ข้อกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนการกำหนดและ • พัฒนาให้สภาพแวดล้อมในการทำงานอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย สนับสนุนให้บริษัทบรรลุตามวัตถุปร...
jobthaiweb
- 7ชั่วโมงที่ผ่านมา

Loss Prevention ประจำคลังสินค้า Tops Online พระราม3 ซอย53

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 12500 ลักษณะการทำงาน ตำแหน่ง Loss Prevention Staff Job Summary & Purpose: มีหน้าที่ร่วมกับฝ่ายป...
jobthaiweb
- 7ชั่วโมงที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (นนทบุรี, ไทย)

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบร ข้อกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนการกำหนดและ • พัฒนาให้สภาพแวดล้อมในการทำงานอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย สนับสนุนให้บริษัทบรรลุตามวัตถุปร...
jobthaiweb
- 8ชั่วโมงที่ผ่านมา

Internal Audit

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (นนทบุรี, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2562 จำนวน 5 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ : • วางแผนการตรวจสอบแต่ละสาขา ในรายละเอียดของ...
jobthaiweb
- 7ชั่วโมงที่ผ่านมา

Food Hall Micro Space

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (นนทบุรี, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2562 จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน Job Summary & Purpose: • Lead group of categories and manage range...
jobthaiweb
- 7ชั่วโมงที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (นนทบุรี, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2562 จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ : • เพื่อประสานงาน ผลักดันให้เกิดกระบวนการการ...
jobthaiweb
- 7ชั่วโมงที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (สมุทรสงคราม, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2562 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน - รับผิดชอบงานด้าน จป. วิชาชีพ ตามกฎหมายกำหนด - ดูแล ระบบ Security...
jobthaiweb
- 7ชั่วโมงที่ผ่านมา

Merchandiser (เจ้าหน้าที่จัดทำ Planogram)

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (นนทบุรี, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23 กันยายน 2562 จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 20000-30000 ลักษณะการทำงาน พัฒนา Planogram กับผู้ซื้อ, การวางแผนการดำเนินการจัดเก็บและฝึกอบรม ค...
jobthaiweb
- 7ชั่วโมงที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล
All Jobs Starred Jobs