All บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 3 ของ 3 ทั้งหมด
231

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด (Saraphi, ไทย)

    -   ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี     -   ตรวจสอบและเก็บรวมรวมข้อมูลด้านบัญชี     -  ประสานงานขาย,งานเอกสารเกี่ยวกับบัญชีเปิดใบกำกับภาษี      -  ชาย - หญิง  อ...
thaijob
- 11วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด (Saraphi, ไทย)

บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก จัดเก็บข้อมูล เอกสาร ไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการด้านเอกสาร ของผู้บริหารทั้งหมด ติดต่อ ประ...
thaijob
- 10วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ธุรการตลาด

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด (Saraphi, ไทย)

การทำงานในด้านงานเอกสาร รวบรวมข้อมูล สรุปผล และใช้โปรแกรม Express ในการคีย์ข้อมูล - เพศ หญิง - อายุ 22 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด / หรือสาขาที...
thaijob
- 15วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์
All Jobs Starred Jobs