All บริษัท เค เอส พี อ๊อคต้าเทค ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 10 ทั้งหมด
231

Sale Specialist

บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด (Hat Yai, ไทย)

สอบถามรายละเอียดงาน ติดต่อคุณกรรณิกา 081-6981747 1. เพศชาย / หญิง 2. วุฒิ ป.ตรี วทบ / วิศวกรรม ทุกสาขา 3. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 4. สามารถออกต่างจังหวัดไ...
thaijob
- 3วันที่ผ่านมา

Product Specialist (ภาคใต้)

บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด (Hat Yai, ไทย)

สอบถามข้อมูลรายละเอียดของงาน ติดต่อ คุณกรรณิกา 081-6981747 1. เพศชาย/หญิง 2. วุฒิ ป.ตรี สาขาเคมี 3. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 4. สามารถออกต่างจังหวัดได้...
thaijob
- 3วันที่ผ่านมา

Sale Specialist (ภาคอีสานตอนบน)

บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด (Mueang Sakon Nakhon, ไทย)

1.แนะนำสินค้า 2.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบร 1.จบสาขา วท.บ.หรือใกล้เคียง / วิศวะ ทุกสาขา / สาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์ทุกสาขา 2สามารถขับรถยนต์ได้ 3...
thaijob
- 8วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด (Nakhon Ratchasima, ไทย)

1.ทำใบเสนอราคา 2.มีความอดทนสูง 1.จบสาขา วท.บ. ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2.ป.ตรีทุสาขา 1.ประกันสังคม 2.ท่องเที่ยวประจำปี...
thaijob
- 10วันที่ผ่านมา

ธุรการบัญชี

บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด (Hat Yai, ไทย)

1.จัดทำเอกสารบัญชี รายรับ - รายจ่าย 2.จัดทำะเอกสารภาษี พร้อมยื่นภาษี 3.จัดทำงบการเงินประจำเดือน 1.จบสาขา บัญชี 2.สามารถใช้ระบบExpress ได้ 3.มีความอดทน 1.ประกันส...
thaijob
- 10วันที่ผ่านมา

ธุรการคลังสินค้า

บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด (Hat Yai, ไทย)

1.รับสินค้าเข้า 2.จัดเตรียมสินค้า 3.ออกบิลใบกำกับภาษี 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.สามารถใช้งานระบบ EXPRESS ได้ 1.ปริญญาตรี ทุกสาขา 2.หากใช้งาน ระบบ Express ได้...
thaijob
- 9วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด (Hat Yai, ไทย)

1.นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบร 1.จบสาขา วท.บ.ทุกสาขา 2.จบสาขา วิศวะ ทุกสาขา 3.สามารถขับรถยนต์ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 1.ประกันสังคม 2.ท่องเที่ยวประจำปี...
thaijob
- 10วันที่ผ่านมา

Sale Specialist (ภาคอีสานตอนล่าง)

บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด (Nakhon Ratchasima, ไทย)

1.แนะนำสินค้า 2.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบร 1.จบสาขา วท.บ.หรือใกล้เคียง / วิศวะ ทุกสาขา / สาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์ทุกสาขา 2สามารถขับรถยนต์ได้ 3...
thaijob
- 15วันที่ผ่านมา

Sale Specialist (ภาคใต้)

บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด (Many Province, ไทย)

1.แนะนำสินค้า 2.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบร 1.จบสาขา วท.บ.หรือใกล้เคียง / วิศวะ ทุกสาขา / สาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์ทุกสาขา 2สามารถขับรถยนต์ได้ 3...
thaijob
- 16วันที่ผ่านมา

สมุห์บัญชี

บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด (Hat Yai, ไทย)

1.บันทึกบัญชี รับ-จ่าย 2.ทำเอกสารภาษี พร้อมยื่นภาษี ภงด. / ภพ. 3.ดูแลค่าใช้จ่ายของบร .ปิดงบการเงินประจำเดือน 1.ป.ตรี สาขาบัญชี 2.ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ข...
thaijob
- 23วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บริษัท เค เอส พี อ๊อคต้าเทค
All Jobs Starred Jobs