All บริษัท พรัตน์ธร วิลล่า ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 3 ของ 3 ทั้งหมด
231

โฟร์แมน(Foreman)

บริษัท พรัตน์ธร วิลล่า จำกัด (Sai Noi, ไทย)

- ควบคุมการทำงานคนงานให้ได้ตามมาตรฐาน - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา และตรวจสอบ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง -สามารถแก้ปัญห...
thaijob
- 5วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/พนักงานสโตร์

บริษัท พรัตน์ธร วิลล่า จำกัด (Khet Bang Phlat, ไทย)

-ตรวจรับสินค้า จัดเก็บ จ่ายสินค้าและดูแลความเรียบร้อยภายในคลังสินค้า -งานเอกสารทั่วๆไปในส่วนงาน -ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย -เพศชาย/หญิง ...
thaijob
- 4วันที่ผ่านมา

พนักงานสโตร์

บริษัท พรัตน์ธร วิลล่า จำกัด (Sai Noi, ไทย)

-ตรวจรับสินค้า จัดเก็บ จ่ายสินค้าและดูแลความเรียบร้อยภายในคลังสินค้า -งานเอกสารทั่วๆไปในส่วนงาน -ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย -เพศหญิง อายุ...
thaijob
- 4วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บริษัท พรัตน์ธร วิลล่า
All Jobs Starred Jobs