All บริษัท ทองถาวรพัฒนา ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 10 ทั้งหมด
231

พนักงานต้อนรับ (สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้)

บริษัท ทองถาวรพัฒนา จำกัด (Bang Lamung, ไทย)

ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นได้ 2.กล้าพูดกล้าตัดสินใจใ...
thaijob
- 23ชั่วโมงที่ผ่านมา

Food & Beverage Manager

บริษัท ทองถาวรพัฒนา จำกัด (Bang Lamung, ไทย)

1.) รับผิดชอบงานด้านบริหารและบริการ ประกอบไปด้วย แผนกซุ้มน้ำ ห้องอาหาร ครัว 2.) รับนโยบายจากผู้บริหารแล้วนำมาปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งต่อให้ผู้ใต้บังคับบัญ...
thaijob
- 6วันที่ผ่านมา

พนักงานซุ้มน้ำ

บริษัท ทองถาวรพัฒนา จำกัด (Bang Lamung, ไทย)

1. ขายสินค้าและให้บริการให้เป็นไปตามเป้าหมายและได้มาตรฐาน 2. ดูแลความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์พร้อมให้บริการ 3. ตรวจเช็คสินค้าให้เพียงพอต่อการบริการ และทำรายงานบั...
thaijob
- 12วันที่ผ่านมา

พนักงานเสิร์ฟ

บริษัท ทองถาวรพัฒนา จำกัด (Bang Lamung, ไทย)

1. บริการลูกค้าในห้องอาหารอย่างใกล้ชิด, รับคำสั่งจากลูกค้า, เป็นผู้ช่วยกัปตันในการบริการ 2. ช่วยเหลือ bus-boy ในการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม 3. จัดโต๊ะ/เก้าอี้ ...
thaijob
- 12วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท ทองถาวรพัฒนา จำกัด (Bang Lamung, ไทย)

1. ดูแลรับผิดชอบงานระบบบัญชีด้านต้นทุนสินค้า 2. ดูแลรับผิดชอบบัญชีสต๊อคสินค้าเพื่อขายและสินค้าอะไหล่เครื่องจักร 3. จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ ตรวจนับและสรุปยอด เพ...
thaijob
- 12วันที่ผ่านมา

Cook

บริษัท ทองถาวรพัฒนา จำกัด (Bang Lamung, ไทย)

1. รับผิดชอบควบคุมกำหนดปริมาณและปรุงรสชาติอาหารไทย,จีน,ยุโรป 2. จัดเตรียมและเบิกอาหารสด,อาหารแห้ง ตามจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการและ Function ในแต่ละวัน 3. เตรียมว...
thaijob
- 12วันที่ผ่านมา

Human Resource Manager

บริษัท ทองถาวรพัฒนา จำกัด (Bang Lamung, ไทย)

1. รับผิดชอบการกำหนดแผนงานและควบคุมดูแลในการบริหารงาด้านบุคคลากรและสรรหาว่าจ้าง 2. รับผิดชอบงานด้านพัฒนาบุคคลากร ฝึกอบรม แรงงานสัมพันธ์ บริหารค่าจ้าง และสวัสดิก...
thaijob
- 12วันที่ผ่านมา

พนักงานสนาม

บริษัท ทองถาวรพัฒนา จำกัด (Bang Lamung, ไทย)

1. เตรียมความพร้อมของสนามในการให้บริการ และงานซ่อมบำรุงรักษาสนาม 2. สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องและคอยตรวจเช็ความพร้อมเพื่อใช้ปฏิบัติงาน 3. ดูแ...
thaijob
- 12วันที่ผ่านมา

HRD Officer

บริษัท ทองถาวรพัฒนา จำกัด (Bang Lamung, ไทย)

- จัดฝึกอบรมภายใน - ภายนอกองค์กร - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม - ยื่นขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน ...
thaijob
- 15วันที่ผ่านมา

สตาร์ทเตอร์มาแชล

บริษัท ทองถาวรพัฒนา จำกัด (Bang Lamung, ไทย)

- จัดเวลาให้นักกอล์ฟเล่นตามเวลาที่จอง - ตรวจสอบเวลาให้นักกอล์ฟเล่นตามเวลาที่กำหนด - อำนวยความสะดวกและประสานงานกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีความรับผิดชอบ - ซื่อ...
thaijob
- 15วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บริษัท ทองถาวรพัฒนา
All Jobs Starred Jobs