All บริษัท ทรูบิวท์ ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 5 ของ 5 ทั้งหมด
231

โฟร์แมน(โครงสร้าง/สถาปัตย์)

บริษัท ทรูบิวท์ จำกัด (Khet Phasi Charoen, ไทย)

-ดูแลหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -จัดการเวลาทำงานพนักงานรายวันและผู้รับเหมาในพื้นที่ก่อสร้าง -ติดต่อประสานงานกับสำนักงานและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง -บันท...
thaijob
- 2วันที่ผ่านมา

Draftman (เขียนแบบก่อสร้าง)

บริษัท ทรูบิวท์ จำกัด (Khet Phasi Charoen, ไทย)

มข้อกำหนดของบร) -ค่าเบี้ยเลี้ยงประจำวัน -ประกันสังคม...
thaijob
- 2วันที่ผ่านมา

พนักงานขับรถบริการ

บริษัท ทรูบิวท์ จำกัด (*Many Districts, ไทย)

-ขับรถรับส่งพนักงาน/สินค้า (รถกะบะ) -บริการจัดส่งสินค้าระหว่างโครงการ -บริการซื้อสินค้า หรือติดต่อหน่วยงานต่างๆ -ช่วยเหลืองานอื่นๆของโครงการก่อสร้าง -จ้างเป็นพน...
thaijob
- 20วันที่ผ่านมา

Site Engineer (วิศวกรสนาม)

บริษัท ทรูบิวท์ จำกัด (Khet Phasi Charoen, ไทย)

ี่หน้างานหรือบริเวณใกล้เคียง,ย้ายไปดูหน้างานหลายพื้นที่ได้) -ค่าที่พัก(ตามข้อกำหนดของบร) -ค่าเบี้ยเลี้ยงรายวัน -ประกันสังคม...
thaijob
- 21วันที่ผ่านมา

Office Engineer (วิศวกรสำนักงาน)

บริษัท ทรูบิวท์ จำกัด (Khet Phasi Charoen, ไทย)

-วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง -วางแผนและควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง -จัดทำรายงานประกอบการก่อสร้าง เช่น แผนการทำงาน ขออนุมัติการทำงานต่างๆ การเบิกงวดงาน -ประสานงานภา...
thaijob
- 21วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บริษัท ทรูบิวท์
All Jobs Starred Jobs