บริษัท ดูอิท จำกัด (Khet Suan Luang, ไทย)

1. ออกแบบ จัดทำ Artwork และ Film ตามความต้องการของลูกค้า 2. ติดต่อกับลูกค้าเพื่อนำข้อมูลความต้องการของลูกค้ามาผลิตงาน 1. เพศชาย 2. อายุ 20-35 ปี 3. วุฒิอนุปริญญ...
thaijob
- 10วันที่ผ่านมา