All บริษัทเมเยอร์ เดคคอเรชั่น ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 3 ของ 3 ทั้งหมด
231

พนักงานบัญชี

บริษัทเมเยอร์ เดคคอเรชั่น จำกัด (Khet Lat Phrao, ไทย)

รับผิดชอบทางด้านรายจ่ายและรายรับทั้งหมด ดูแลจัดทำเอกสารและจัดทำใบสั่งซื้อ จัดทำเอกสารใบวางบิล รับเช็ค ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบงานที่ได้...
thaijob
- 18วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

บริษัทเมเยอร์ เดคคอเรชั่น จำกัด (Many Province, ไทย)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 วางแผนควบคุมงานติดตั้งให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด 2 ควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายที่ได้รับ 3 วางนโยบายระดับไซต์งาน โครงการ และบริหารจัดการให้บรรลุ...
thaijob
- 25วันที่ผ่านมา

โฟร์แมนก่อสร้าง

บริษัทเมเยอร์ เดคคอเรชั่น จำกัด (Many Province, ไทย)

1.ควบคุมงานมตามงานมให้เป็นไปตามแผน และแบบก่อสร้าง 2.ทำรายงานต่างๆของบริษัท เช่น ทำค่าแรงรายวันส่งออฟฟิต รายงานประจำวัน 3.อ่านแบบและคำนวนวัสุดุเพื่อสั่งเข้าหน้าง...
thaijob
- 25วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บริษัทเมเยอร์ เดคคอเรชั่น
All Jobs Starred Jobs