All บริษัทธีรสิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง คอนโทรล ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 7 ของ 7 ทั้งหมด
231

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัทธีรสิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง คอนโทรล จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 16 ตุลาคม 2562 จำนวน 5 อัตรา ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ ลักษณะการทำงาน - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายใน...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา

พนักงานขับรถมอเตอร์ไซด์

บริษัทธีรสิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง คอนโทรล จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 16 ตุลาคม 2562 จำนวน 5 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน พนักงานขับรถมอเตอร์ไซด์ ส่งสินค้า เอกสาร หมวดงาน อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร ...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่สโตร์คลังสินค้า

บริษัทธีรสิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง คอนโทรล จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 16 ตุลาคม 2562 จำนวน 5 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน -สามารถใช้โปรแกรม Express คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี MS Office (Wor...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา

พนักงานขาย

บริษัทธีรสิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง คอนโทรล จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 16 ตุลาคม 2562 จำนวน 10 อัตรา ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ ลักษณะการทำงาน - วางแผนการขายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อ...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ด้านอีคอมเมิร์ซ Digital Online Marteting

บริษัทธีรสิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง คอนโทรล จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 16 ตุลาคม 2562 จำนวน 10 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน - ออกแบบ เขียน เว๊บไซด์ วางแผน หาช่องทางการขาย ออนไลน์ - นำเสนอวิธีการให...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัทธีรสิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง คอนโทรล จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 16 ตุลาคม 2562 จำนวน 10 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ติดต่อสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ - และวัตถุดิบที่ใช...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา

แอดมิน ผู้ช่วยฝ่ายขาย

บริษัทธีรสิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง คอนโทรล จำกัด (กรุงเทพมหานคร, ไทย)

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 16 ตุลาคม 2562 จำนวน 10 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ ลักษณะการทำงาน - วางแ...
jobthaiweb
- 2วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บริษัทธีรสิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง คอนโทรล
All Jobs Starred Jobs