วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ตัวกรองทั้งหมด

งานทั้งหมด บจก เอฟ เอ ดับบลิว ประเทศไทย งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 6 ของ 6 รายชื่องาน
231

เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (สาขาพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี)

บจก.เอฟ เอ ดับบลิว (ประเทศไทย)

- ประสานงานนัดหมายและติดตามรถเข้าซ่อมทั้งในระยะรับประกัน - ประสานติดตามลูกค้าที่ขาดการติดต่อ - ติดต่อสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา - ร...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ช่างยนต์/ ไฟฟ้า/ เชื่อม) จ.สุราษฎร์ธาน...

บจก.เอฟ เอ ดับบลิว (ประเทศไทย)

- ซ่อมบำรุงรถของลูกค้า ตามที่ได้รับหมาบหมาย ฯลฯ - เพศชาย - อายุไม่เกิน 45 ปี - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - มีประสบการณ์ทางด้านการซ่อมรถยนต์ในด้านต่างๆ - มีมนุษยสัมพั...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอะไหล่ (สาขาพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี)

บจก.เอฟ เอ ดับบลิว (ประเทศไทย)

- ประสานงานด้านฝ่ายอะไหล่ระหว่างสาขา - ตัด-จ่ายลินค้าจากระบบ - คีย์ข้อมูลต่างๆ และ ตัดสต๊อกการ์ดอะไหล่ - สรุปข้อมูลรายได้ (ขายเชื่อ-ขายสด) ประจำวัน-ประจำเดือน -...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (บางนา กม.30)

บจก.เอฟ เอ ดับบลิว (ประเทศไทย)

- ประสานงานนัดหมายและติดตามรถเข้าซ่อมทั้งในระยะรับประกัน - ประสานติดตามลูกค้าที่ขาดการติดต่อ - ติดต่อสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา - ร...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ทะเบียนรถยนต์ (ด่วน)

บจก.เอฟ เอ ดับบลิว (ประเทศไทย)

- จัดเตรียมเอกสารประกอบการจดทะเบียนรถยนต์ (ใหม่-เก่า-ยึด) - ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารของเอกสารการจดทะเบียน (ใหม่-เก่า-ยึด) - ติดต่อประสานงานด้านการจดทะเบียน...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 28 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรถยนต์

บจก.เอฟ เอ ดับบลิว (ประเทศไทย)

- ดูแลงานด้านการตลาดให้กับบริษัท - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า - ดูแลฐานลูกเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ - ติดตามและประเมินผลความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ - รายงานข้อม...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 28 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บจก เอฟ เอ ดับบลิว ประเทศไทย
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว