วันที่ลงประกาศ
สถานที่

สถานที่

ชนิดงาน

ชนิดงาน

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

นายจ้าง/ผู้สรรหาพนักงานใหม่

ตัวกรองทั้งหมด

งานทั้งหมด บจก สตรองแลนด์ งาน ใน ราชอาณาจักรไทย

เมืองอันดับต้น:
บนสุด 1 to 5 ของ 5 รายชื่องาน
231

พนักงานบัญชี/การเงิน

บจก.สตรองแลนด์

Responsiblities : -จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า -บันทึกรายละเอีย...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

Office Engineer

บจก.สตรองแลนด์

Responsiblities : - มีหน้าที่ในการเขียนแบบ As-Built - รับผิดชอบในการถอด BOQ - รับผิดชอบในการทำ BOM เพศ : ไม่ระบุ อายุ(ปี) : 25 - 35 ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ช่างสี,ช่างโครงหลังคา-มุง,ช่างอลูมิเนียม (ก่อสร้างบ้าน)

บจก.สตรองแลนด์

1. มีความรู้ทักษะในงานที่ทำเป็นอย่างดี 2. มีความละเอียดในเนื้องานที่ทำ 3. มีมาตรฐานของผลงานค่อนข้างสูง 4. ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่และผลงานของตัวเอง 5. สามารถปฏ...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง

บจก.สตรองแลนด์

Responsiblities : - มีประสบการณ์ด้านวิศวกรโครงการ - มีทักษะในการบริหารงานและ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี - มีบุคลิกเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง สามาร...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน / ผู้คุมงานก่อสร้าง

บจก.สตรองแลนด์

-ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด -ตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานงานของบริษัท -วางแผนงานก่อสร้างหลักและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง -ประสานงานและทำรายงา...
thaijob
- ประกาศเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา
  1. Jobs
  2. บจก สตรองแลนด์
งานทั้งหมด งานที่ติดดาว