Steward ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 21 ทั้งหมด
231

Steward Temporary

Hilton (Pattaya, ไทย)

A Kitchen Steward carries out general cleaning duties and the operation of pot\-washing machinery to deliver an excellent Guest and Member experience while...
Hilton
- 2วันที่ผ่านมา -

Chief Steward

IHG (AA_Sth_EastThailandHua HinHua Hin, ไทย)

    Description   BEACHFRONT RESORT IN HUAHIN   Companies with a presence in almost 100 countries.   At InterContinental® Hotels & Resorts our role is to put th...
IHG
- 7วันที่ผ่านมา -

Steward Supervisor

Accor (Phuket, ไทย)

Skills Level of Education Bachelor / Licence Areas of study Other Professional experiences 3 to 5 years Languages essential English (Fluent) Essential and optio...
Accor
- 16วันที่ผ่านมา -

Steward

Accor (Bangkok, ไทย)

Skills Level of Education Vocational education Areas of study Other Professional experiences 1 to 2 years Languages essential Thai (Fluent) Essential and option...
Accor
- 17วันที่ผ่านมา -

Steward

Accor (Bangkok, ไทย)

Skills Level of Education Others Areas of study Other Professional experiences 1 to 2 years Languages essential Thai (Fluent) Key tasks You are in charge of was...
Accor
- 25วันที่ผ่านมา -

Chief Steward

Anantara (Phuket, ไทย)

Company Description A luxury hospitality brand for modern travellers, Anantara connects guests to genuine places, people and stories through personal experience...
SmartRecruiters
- 11วันที่ผ่านมา -

Steward

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ Í´·¹ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº ÊÇÑÊ´Ô¡Òà à§Ô¹à´×͹¢Ñé¹µèÓ, à§Ô¹¤èÒºÃÔ¡Òà (Service Charge), öÃѺ-Ê觾¹Ñ¡§Ò¹, ÂÙ¹Ô¿ÍÃìÁ, ÍÒËÒà 2 Á×éÍ, Ë;ѡ¾¹Ñ¡§Ò¹ã¡Åéâçá...
Phuketall Jobs
- 11ชั่วโมงที่ผ่านมา -

Steward Supervisor

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìÍÂèÒ§¹éÍ 1 »Õ¢Öé¹ä» ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì Í´·¹ ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ÀÒÂãµéáç¡´´Ñ¹ä´é ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´éà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ...
Phuketall Jobs
- 11ชั่วโมงที่ผ่านมา -

Steward

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

¤Ø³ÊÁºÑµÔ 1. ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹ 2. ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ, «×èÍÊѵÂì,Í´·¹, µÃ§µèÍàÇÅÒ áÅÐÃѺ¼Ô´ªÍºµèÍ˹éÒ·Õè 3. ÁÕã¨ÃÑ¡§Ò¹´éÒ¹¡ÒúÃÔ¡Òà 4. ÁÕ·Ñȹ¤µÔ·Õè´ÕµèÍà¾×è͹ÃèÇÁ...
Phuketall Jobs
- 11ชั่วโมงที่ผ่านมา -

Steward Supervisor

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

à¾ÈªÒ ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹è§...
Phuketall Jobs
- 14ชั่วโมงที่ผ่านมา -

Next
Steward
All Jobs Starred Jobs