Public Relations ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 22 ทั้งหมด
231

Public Relation Admin (ประจำที่ร้านกินลมชมสะพาน ซอยสามเส...

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (Bangkok, ไทย)

Public Relation Admin (ประจำที่ร้านกินลมชมสะพาน ซอยสามเสนซอย 3) -เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ -สามารถสื่อสารภาษาอังก...
JOBPUB.COM
- 3วันที่ผ่านมา -

ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ(International Public Rel...

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1. à¾ÈË­Ô§ ÍÒÂØ 30 »Õ¢Öé¹ä» 2. ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹ÊÒ§ҹÍÂèÒ§¹éÍ 5 »Õ 3. ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉáÅÐÀÒÉÒ¨Õ¹ä´éà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ 4. ÊÓàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡µèÒ§»ÃÐà·È ËÃ×Í à¤Â·Ó§Ò...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา -

Public relation (ประจำร้าน The Club เส้นถนนข้า่วสาร)

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (Bangkok, ไทย)

Public relation (ประจำร้าน The Club เส้นถนนข้า่วสาร) - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือได้มากกว่า 2 ภาษาขึ้นไป (พิจารณาเป็นพิเศษ) - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ...
JOBPUB.COM
- 7วันที่ผ่านมา -

MISSION SUPPORT SPECIALIST

Citizenship And Immigration Services (Bangkok, ไทย)

* Duties Help # Duties # Summary The Department of Homeland Security (DHS) is calling on those who want to help protect American interests and secure our Nation...
Citizenship and Immigration Services
- 9ชั่วโมงที่ผ่านมา -

Assistant Security Manager

Hilton (Bangkok, ไทย)

An Assistant Security Manager directs security personal and works with Department Heads to deliver a safe Guest and Member experience while ensuring compliance ...
Hilton
- 9ชั่วโมงที่ผ่านมา -

Social Media-Content Strategist/Planner, Bangkok

FleishmanHillard (Bangkok, ไทย)

Are you most passionate about content, data, insights and strategic marketing communications to deliver business outcomes? Are you ready to create “the next gre...
FleishmanHillard
- 1วันที่ผ่านมา -

Media Relations Manager, Bangkok

FleishmanHillard (Bangkok, ไทย)

& analytics, brand marketing, public affairs, media relations and reputation...
FleishmanHillard
- 1วันที่ผ่านมา -

Account Manager/Account Director, Bangkok

FleishmanHillard (Bangkok, ไทย)

Are you a strategic and passionate communications professional with a global mindset? Are you interested in an organization that fosters a culture with ongoing ...
FleishmanHillard
- 1วันที่ผ่านมา -

Marketing Director

Electrolux (Bangkok, ไทย)

Role Objectives  The Marketing Director for Thailand will be responsible for creating and implementing Electrolux’s marketing strategy in order to strengthen th...
Electrolux
- 5วันที่ผ่านมา -

International Marketing International Marketing

Savills (Bangkok, ไทย)

Based in Bangkok Savills is an international network providing integrated property services with more than 700 offices throughout Asia Pacific, South Africa and...
Savills
- 9วันที่ผ่านมา -

Next
Public Relations
All Jobs Starred Jobs