Gsa ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 21 ทั้งหมด
231

GSA.- GSA. Supervisor (Male)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- Male /Female ( Thai Nationality only) Age between 25-35years old. - Good Command of English with good service mind. - 1-2 years experiences minimum in the sim...
Phuketall Jobs
- 20ชั่วโมงที่ผ่านมา -

GSA พนักงานต้อนรับ

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 8ชั่วโมงที่ผ่านมา -

GSA /GSA Supervisor

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- Thai Nationality - Friendly, pleasant personality, and have service minded - Able to take responsibility ,Able to work under pressure. - Have at least 1 years...
Phuketall Jobs
- 7ชั่วโมงที่ผ่านมา -

Night GSA

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- à¾ÈªÒ ÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ 35 »Õ -ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹觧ҹ GSA. - ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é - ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹¡Ð¡ÅÒ§¤×¹ä´é - ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡Òà ·Ñȹ¤µÔ´Õ ÊÇÑÊ´Ô¡Ò÷Õè·èÒ¹¨Ðä...
Phuketall Jobs
- 1วันที่ผ่านมา -

Senior GSA

Phuketall Jobs (กระบี่, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¨Ð¾Ô¨ÒóÒà»ç¹¾ÔàÈÉ...
Phuketall Jobs
- 9ชั่วโมงที่ผ่านมา -

Night GSA (Urgent)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

1. à¾ÈªÒ 2. ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóìã¹µÓá˹è§...
Phuketall Jobs
- 19ชั่วโมงที่ผ่านมา -

Night GSA (ด่วนมาก!)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

à¾ÈªÒÂ! ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìÍÂèÒ§¹éÍ 3à´×͹¢Öé¹ä» ÁÕÁ¹ØÉÂìÊÑÁ¾Ñ¹¸ì´Õ ¢Âѹ ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº ÊÒÁÒöÊ×èÍÊÒÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é¾Í»ÃÐÁÒ³ (ÂÔ¹´ÕÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹/¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ºãËÁè)...
Phuketall Jobs
- 23ชั่วโมงที่ผ่านมา -

พนักงานต้อนรับ (GSA)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- ÊÒÁÒö¾Ù´ ÍèÒ¹ à¢Õ¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´é - ¢Âѹ «×èÍÊѵÂì áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºã¹§Ò¹ä´é´Õ - ÁÕã¨ÃÑ¡§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา -

GSA.- GSA. Supervisor (Male)

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

- Vocational Minimum - Male Thai Nationality only not over 35 year old. - Minimum work in experience 1 year+ in a quality4- 5-star hotel -good command of Englis...
Phuketall Jobs
- 3วันที่ผ่านมา -

GSA.Chinese *Urgent*

Phuketall Jobs (ภูเก็ต, ไทย)

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì ÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ 35 »Õ...
Phuketall Jobs
- 4วันที่ผ่านมา -

Next
Gsa
All Jobs Starred Jobs