All บริษัท สยามแม็คโคร มหาชน ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 10 ของ 118 ทั้งหมด
231

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล SUPV.-HR สาขาลพบุรี

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) (สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี, ไทย)

- สรุปและบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน - จัดทำประวัติพนักงาน - จัดทำค่าจ้างพนักงาน - ดูแลสวัสดิการของพนักงาน และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ เพศ : ชาย , หญิง อ...
JOBBKK.COM
- 7วันที่ผ่านมา -

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล SUPV.-HR ประจำสาขานครสวรรค์

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) (สถานที่ปฏิบัติงาน : นครสวรรค์, ไทย)

- สรุปและบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน - จัดทำประวัติพนักงาน - จัดทำค่าจ้างพนักงาน - ดูแลสวัสดิการของพนักงาน และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ เพศ : ชาย , หญิง อ...
JOBBKK.COM
- 8วันที่ผ่านมา -

เจ้าหน้าที่บัญชี SM- Admin (แผนกการเงินและบัญชี) ประจำสาขา ล...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) (สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร, ไทย)

องภายใน, การจัดซื้อของใช้ในสโตร์ (ที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าขาย) และดำเนินการ 3. ชำระเงินตามขั้นตอนการจัดซื้อสินค้า Non-tradeให้ตรงตามแนวปฏิบัติของบร 4. ตรวจสอบความถูกต้อง...
JOBBKK.COM
- 13วันที่ผ่านมา -

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝ่ายบุคคล (SUPV.-HR) ประจำสาขาวังหิน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) (สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร, ไทย)

- รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์ - มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร - จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เ...
JOBBKK.COM
- 13วันที่ผ่านมา -

ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล ( Section Manager - Fish & Seaf...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) (สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ, ไทย)

1.มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า 2.ตรวจสอบคุภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผ...
JOBBKK.COM
- 13วันที่ผ่านมา -

ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery ) สาขาแม...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) (สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย, ไทย)

• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสาน...
JOBBKK.COM
- 13วันที่ผ่านมา -

ผุ้ช่วยผู้จัดการแผนกฝ่ายบุคคล (SUPV.-HR) ประจำสาขารามอินทรา

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) (สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร, ไทย)

- รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์ - มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร - จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เ...
JOBBKK.COM
- 13วันที่ผ่านมา -

STAFF NON FOOD2 ประจำสาขาสิงห์บุรี

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) (สถานที่ปฏิบัติงาน : สิงห์บุรี, ไทย)

• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าห...
JOBBKK.COM
- 13วันที่ผ่านมา -

ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ ( Section Manager- F&V ) สาขาคลองหล...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) (สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี, ไทย)

- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและ...
JOBBKK.COM
- 13วันที่ผ่านมา -

ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด สาขา สิงห์บุรี (Fresh Manager)

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) (สถานที่ปฏิบัติงาน : สิงห์บุรี, ไทย)

• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนก...
JOBBKK.COM
- 13วันที่ผ่านมา -

Next
บริษัท สยามแม็คโคร มหาชน
All Jobs Starred Jobs