All บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ ทั้งหมด In ไทย

หรือไม่ 1 to 3 ของ 3 ทั้งหมด
231

ผู้จัดการขนส่งรถเทรลเลอร์

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด (สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่, ไทย)

1.การจัดแพลนสำหรับการบริการพีมาร์ท โดยมีรถหัวลาก จำนวน 8 คัน รถสิบล้อ จำนวน 2 คัน เพื่อรองรับสินค้าโฟรเซ่น สินค้า Non Foods /Dry Foods อื่นๆ พร้อมแจ้งหน่วยงานที...
JOBBKK.COM
- 1วันที่ผ่านมา -

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลธุรการ

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด (สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่, ไทย)

1.จัดทำเอกสารรายงานการสรรหาและการฝึกอบรม 2.ดำเนินการสรรหาและฝึกอบรมตามแผน 3.จัดทำเอกสารงานสวัสดิการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 4.บริหารงานธุรการทั่วไป เพศ : ชาย , หญิง อา...
JOBBKK.COM
- 1วันที่ผ่านมา -

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำบริษัทในเครือ

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด (สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่, ไทย)

-ตรวจสอบเอสารและบันทึกรายการตามใบกำกับภาษีที่สมบูรณ์ -ตรวจสอบรายการสินค้าตามใบกำกับภาษี เปรียบเทียบกับเอกสารใบสั่งชื้อ ทั้งเรื่องปริมาณ ราคา หากมีความแตกต่างเกิ...
JOBBKK.COM
- 1ชั่วโมงที่ผ่านมา -

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์
All Jobs Starred Jobs